Elżbieta Ceglarska.

Specjalista w zakresie zarządzania projektami oraz edukacji projektowej, w zakresie funduszy europejskich, zasad finansowania unijnego i programów, w tym innowacji i badań naukowych. Członkini Project Management Institute.
Jako urzędnik nadzorujący projekty w Komisji Europejskiej – Dyrektoriacie Generalnym ds Badań i Innowacji 2001-2005 organizowała oraz przeprowadzała oceny propozycji projektów R&D. Odpowiedzialna za prowadzenie ok. 100 projektów R&D oraz specjalnego programu dla MŚP o ogólnej wartości ok. 200 mln euro. Prowadziła negocjacje kontraktowe oraz dokonywałam ocen impaktu programów projektowych.
Jako kierownik wydziału w Europejskim Urzędzie ds Bezpieczeństwa Żywności odpowiedzialna za budżet do 1,2 mln euro rocznie. Brała udział lub przewodniczyła komisjom oceny w konkursach na zamówienia publiczne. Współtworzyła unijne projektów legislacyjne.
Włada biegle językiem angielskim, rosyjskim, węgierskim i włoskim, oraz na poziomie roboczym francuskim.
Posiada głęboką wiedzę o kierowaniu projektowym, EU financial Regulation, EU contractual framework. Praktyk Komunikacji Transformującej.

Scroll Up